Elektroerozivní řezání

Elektroerozivní drátové řezání Drátová řezačka

Moderní stroje pro elektroerozívní řezání a vyřezávání jsou vybaveny zařízením pro automatické vrtání děr pro drát a jeho automatickým zaváděním do takzvaných startovacích děr.

Stroje pro elektroerozívní řezání jsou rovněž konstruovány jako bezobslužná pracoviště, u kterých se obrobek vyjímá a zakládá do stroje automaticky. V posledních letech byla vyvinuta nová metoda pro elektroerozívní obrábění založená na principu elektroerozívního řezání tvarovou "drátovou" elektrodou.

Elektroerozivní řezání obrábí jakýkoliv vodivý materiál, kde je zapotřebí dodržet tvarovou a rozměrovou přesnost. Elektroerozivní obrábění se využívá především při kusové výrobě v nástrojárnách nebo v omezené míře při malosériové výrobě.

Elektroerozivní drátové řezačky Drátová řezačka

Elektroerozivní drátové řezačky jsou zcela izolovány od ostatní výroby, aby nebyly vystaveny rušivým vlivům okolního prostředí, které by měly negativní vliv na výslednou přesnost a kvalitu obráběných dílců. Prostory pro elektroerozivní obrábění jsou neustále klimatizovány, aby nedocházelo k rušivé tepelné dilatace mezi stroji, přípravky, obráběnými dílci a měřidly.

V případě Vašeho zájmu o elektroerozivní řezání nás neváhejte kontaktovat.

Elektroerozivní drátové řezačky - parametry
Max. rozměry obrobku 1050x800x315 1550x1200x345
Max.váha obrobku 500 kg 3000 kg
Rozjezdy os X/Y 650/400 1200/800
Rozjezdy os U/V 160x160 260x260
Rozjezd osy Z 320 500
Průměr drátu 0.1 - 0.3 0.15 - 0.3
Počet řízených os stroje 5 os X/Y/U/V/Z pomocí servomotorů 
Max.úhel řezu ? 33° / 100 ? 26° / 100